PROJECTES

PROJECTE SINGULARS

L’any 2019 vam rebre una subvenció dins del marc de la convocatòria de Projectes Singulars per al foment de l’economia social i del cooperativisme, promogut per la Direcció General d’Economia Social, pel Tercer Sector i les Cooperatives, i pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta del Projecte d’ampliació i desenvolupament territorial de l’Associació Amisol. Respon a la necessitat d’augmentar els serveis d’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual del Solsonès. A més, de maldar la millora i creixement de l’entitat.

Els objectius principals del projecte són:

 • Ampliar serveis per poder cobrir les necessitats del territori.
 • Invertir en la millora de les infraestructures i equipaments.
 • Elaborar el pla estratègic de l’entitat per a la gestió integral i la millora de la cultura empresarial.
 • Millorar la gestió de la comunicació, màrqueting, nous projectes i captació de fons.

 

Les accions s’han allargat fins a l’abril del 2021, a causa de la situació provocada per la COVID-19. Aquesta subvenció ha donat un suport important a algunes de les accions de creixement de l’entitat:

 • Obertura d’una nova llar residència.
 • Habilitació del nou edifici del seminari per al servei d’atenció a la gent gran i a persones amb alta dependència.
 • Assessoraments personalitzats per a l’elaboració del pla estratègic.
 • Accions de difusió i comunicació, realització de campanyes de comunicació i actes culturals i socials.
 • Nou servei de gestió de projectes i captació de fons.

Subvencionat pels Projectes Singulars en el marc del foment de l’economia social i del cooperativisme, dins del Programa marc de cooperació público-privada ARACOOP

PROJECTE SINERGIES: ESPAI OBERT I D'INTERCANVI

Amb aquest projecte volem convertir l’edifici de l’entitat en un espai que promogui la inclusió sociocomunitària de les persones amb discapacitat. Per aconseguir-ho, està previst crear sinergies amb les entitats i persones del territori, per tal de fer activitats conjuntes. A més, d’oferir les nostres instal·lacions i les diferents sales habilitades a la comunitat, de manera que es puguin utilitzar en funció de les diferents demandes.

Es treballarà habilitant i organitzant les instal·lacions per espais temàtics, programant les activitats terapèutiques i d’oci en funció de cada espai:

 • Espai de benestar i salut: Activitats enfocades a optimitzar les oportunitats de salut física, mental i social.
 • Espai terapèutic i d’ajustament personal i social: Es faran activitats rehabilitadores, terapèutiques, d’integració social, cultural i esportiva.
 • Espai temps per a tu: Espai dedicat al lleure i a l’oci on podran interactuar les persones de l’entitat i també amb altres col·lectius de la comunitat.
 • Espai formació i famílies: Persones externes a l’entitat podran venir a l’edifici a realitzar cursos, jornades o trobades.
 • Espai cultural: Obert a la comunitat. S’hi realitzaran programes d‘art, gastronomia, esport, etc… S’organitzaran activitats periòdiques i temàtiques setmanalment.
 • Espai Salut Mental: Es treballaran els programes de rehabilitació comunitària, programa terapèutic, programa de suport individualitzat, programa de famílies, programa d’hàbits i programa d’inserció laboral.
 • Espai infància: Dedicat al desenvolupament i atenció precoç dels infants. Accions destinades a millorar diferents aspectes del col·lectiu infantil de la comunitat.

 

Els OBJECTIUS d’aquest projecte són:

 • Oferir un servei que ajudi a les persones amb discapacitat a què puguin gaudir d’activitats de lleure a l’entitat, a la comunitat i adaptades a les seves necessitats.
 • Fer de l’espai del nou edifici un espai obert a la comunitat, inclusiu i el qual pugui ser utilitzat per altres col·lectius i per l’entorn social en general
 • Crear una xarxa d’entitats del territori amb la finalitat d’aconseguir una comunitat inclusiva a través de les sinergies sorgides d’activitats d’oci i que promocioni el Solsonès com a comarca inclusiva i accessible, oferint activitats a escala autonòmica.
 • Potenciar l’autonomia i l’autoestima de les persones a través de les activitats d’oci, promovent les relacions interpersonals positives i ajudant a millorar la qualitat de vida

Aquest projecte s’està duent a terme gràcies al suport de la Fundació La Caixa, per l’atorgament d’una subvenció de la Convocatòria d’ajuts d’Acció Social en l’àmbit rural.

ESTIMULEM ELS SENTITS

L’estimulació sensorial, sobretot en persones amb més dificultats cognitives, ajuda a una millora de l’estat d’ànim, l’humor, i una reducció de l’agitació i de l’apatia. També afavoreix el descans muscular global, la socialització, la comunicació, la iniciativa, la concentració i la motivació. Es treballa amb l’estimulació de la vista, oïda, tacte, i també l’estimulació propioceptiva i vestibular.

Les sales multisensorials són espais que creen un ambient en un entorn que dona seguretat a la persona, a través d’estimulacions sensorials suaus, diversificades, on tots els sentits poden ser estimulats separadament o al mateix temps. Es comptarà amb diferents elements: columna de bombolles, fibres òptiques, llums de colors, equip de música, llit d’aigua, matalàs vibratori, vaporitzador d’olors, pantalla tàctil, i materials de diferents textures.

El jardí multisensorial és un espai exterior, que compta amb un seguit d’espais i equipaments per estimular els diferents sentits. Es pot comptar amb elements com flors, plantes de colors vius, elements decoratius, plantes aromàtiques, fonts o elements amb aigua, diferents textures al terra, etc.

Els OBJECTIUS que volem aconseguir són:

 

 • Equipar una sala multisensorial i un jardí multisensorial.
 • Integrar al programa d’activitats un programa específic d’estimulació de tots els sentits.
 • Potenciar l’estimulació multisensorial, l’estat d’ànim positiu, la comunicació, la connexió amb l’entorn i les relacions socials.
 • Mantenir la mobilitat i promoure l’exercici físic.

Amb el suport de:

LA MÚSICA ENS EMOCIONA

La música forma part de la nostra vida i és un element molt important, tant que ens afecta a les emocions, a l’estat d’ànim i al nostre comportament. La música és art i és una manera d’expressar-se amb el món i amb nosaltres, aportant grans beneficis a les persones. Aquest projecte neix de les demandes de les persones que es van recollir des del Servei d’oci inclusiu d’Amisol, i pretén ajudar a les persones amb discapacitat a la millora de la seva qualitat de vida.

Per una banda, s’ha creat un taller de musicoteràpia setmanal, on es treballa amb la música per promoure la comunicació, les relacions, l’aprenentatge, el moviment, l’expressió, l’organització i altres objectius, per satisfer les necessitats  físiques, emocionals, socials i cognitives. En aquest taller, els i les participants proposen les activitats que els agrada fer, per tal que el tallerista pugui mirar d’adaptar les classes a la demanda.

Per altra banda, les persones que van demandar que volien aprendre a tocar un instrument, s’han vinculat a un recurs comunitari  per rebre classes individuals i participar en els actes anuals que organitza dit recurs. Amb aquestes persones es fa un seguiment per tal que  expressin com els va, si volen continuar, si canviarien alguna cosa, etc.

 

Els objectius del projecte  són:

 • Potenciar l’autonomia i l’autoestima de les persones a les que atenem
 • Millorar l’estat emocional dels participants
 • Oferir els ajuts necessaris per a cada persona perquè pugui participar en les activitats en igualtat de condicions
 • Millorar l’àmbit cognitiu, comunicatiu i físic dels participants
 • Treballar la inclusió social
 • Promoure les relacions interpersonals

 

Aquest projecte s’està duent a terme gràcies al suport de la Fundación Ibercaja, per l’atorgament d’una subvenció de la Convocatòria 2021 Fundación Ibercaja de proyectos sociales.

logo horizontal
X