PROJECTES

PROJECTE SINGULARS

L’any 2019 vam rebre una subvenció dins del marc de la convocatòria de Projectes Singulars per al foment de l’economia social i del cooperativisme, promogut per la Direcció General d’Economia Social, pel Tercer Sector i les Cooperatives, i pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta del Projecte d’ampliació i desenvolupament territorial de l’Associació Amisol. Respon a la necessitat d’augmentar els serveis d’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual del Solsonès. A més, de maldar la millora i creixement de l’entitat.

Els objectius principals del projecte són:

 • Ampliar serveis per poder cobrir les necessitats del territori.
 • Invertir en la millora de les infraestructures i equipaments.
 • Elaborar el pla estratègic de l’entitat per a la gestió integral i la millora de la cultura empresarial.
 • Millorar la gestió de la comunicació, màrqueting, nous projectes i captació de fons.

 

Les accions s’han allargat fins a l’abril del 2021, a causa de la situació provocada per la COVID-19. Aquesta subvenció ha donat un suport important a algunes de les accions de creixement de l’entitat:

 • Obertura d’una nova llar residència.
 • Habilitació del nou edifici del seminari per al servei d’atenció a la gent gran i a persones amb alta dependència.
 • Assessoraments personalitzats per a l’elaboració del pla estratègic.
 • Accions de difusió i comunicació, realització de campanyes de comunicació i actes culturals i socials.
 • Nou servei de gestió de projectes i captació de fons.

Subvencionat pels Projectes Singulars en el marc del foment de l’economia social i del cooperativisme, dins del Programa marc de cooperació público-privada ARACOOP

PROJECTE SINERGIES: ESPAI OBERT I D'INTERCANVI

Amb aquest projecte volem convertir l’edifici de l’entitat en un espai que promogui la inclusió sociocomunitària de les persones amb discapacitat. Per aconseguir-ho, està previst crear sinergies amb les entitats i persones del territori, per tal de fer activitats conjuntes. A més, d’oferir les nostres instal·lacions i les diferents sales habilitades a la comunitat, de manera que es puguin utilitzar en funció de les diferents demandes.

Es treballarà habilitant i organitzant les instal·lacions per espais temàtics, programant les activitats terapèutiques i d’oci en funció de cada espai:

 • Espai de benestar i salut: Activitats enfocades a optimitzar les oportunitats de salut física, mental i social.
 • Espai terapèutic i d’ajustament personal i social: Es faran activitats rehabilitadores, terapèutiques, d’integració social, cultural i esportiva.
 • Espai temps per a tu: Espai dedicat al lleure i a l’oci on podran interactuar les persones de l’entitat i també amb altres col·lectius de la comunitat.
 • Espai formació i famílies: Persones externes a l’entitat podran venir a l’edifici a realitzar cursos, jornades o trobades.
 • Espai cultural: Obert a la comunitat. S’hi realitzaran programes d‘art, gastronomia, esport, etc… S’organitzaran activitats periòdiques i temàtiques setmanalment.
 • Espai Salut Mental: Es treballaran els programes de rehabilitació comunitària, programa terapèutic, programa de suport individualitzat, programa de famílies, programa d’hàbits i programa d’inserció laboral.
 • Espai infància: Dedicat al desenvolupament i atenció precoç dels infants. Accions destinades a millorar diferents aspectes del col·lectiu infantil de la comunitat.

 

Els OBJECTIUS d’aquest projecte són:

 • Oferir un servei que ajudi a les persones amb discapacitat a què puguin gaudir d’activitats de lleure a l’entitat, a la comunitat i adaptades a les seves necessitats.
 • Fer de l’espai del nou edifici un espai obert a la comunitat, inclusiu i el qual pugui ser utilitzat per altres col·lectius i per l’entorn social en general
 • Crear una xarxa d’entitats del territori amb la finalitat d’aconseguir una comunitat inclusiva a través de les sinergies sorgides d’activitats d’oci i que promocioni el Solsonès com a comarca inclusiva i accessible, oferint activitats a escala autonòmica.
 • Potenciar l’autonomia i l’autoestima de les persones a través de les activitats d’oci, promovent les relacions interpersonals positives i ajudant a millorar la qualitat de vida

Aquest projecte s’està duent a terme gràcies al suport de la Fundació La Caixa, per l’atorgament d’una subvenció de la Convocatòria d’ajuts d’Acció Social en l’àmbit rural.

X