LLAR-RESIDÈNCIA

La Llar-residència Amisol és un servei d’habitatge que dóna atenció a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual que no poden viure de manera autònoma, i ofereix els recursos personals, socials i materials necessaris a cada persona en funció de les seves necessitats de suport.

El servei és obert tot l’any, els dies laborables es dóna atenció als matins i als vespres, per tant a l’espai de temps en el qual la persona no està al servei d’atenció diürna de l’entitat. Els caps de setmana, festius i períodes de vacances, resta obert les 24 hores. Dins de l’horari d’atenció es proporciona una atenció continuada per part del personal d’atenció directa.

llarresidencia
Obert tot l'any

Obert 24 hores

Caps de setmana, festius i vacances

Atenció continuada

Les principals funcions de l’equip professional són:

  • Atenció de qualitat.
  • Afavorir la qualitat de vida.
  • Suports individualitzats per millorar l’autonomia personal i social.
  • Proporcionar un entorn basat en les relacions interpersonals positives i en igualtat de condicions.

Es treballa a partir d’activitats fent participar la persona en la seva planificació, gestió i execució:

  • Activitats de la vida diària, per potenciar l’autonomia en la cura personal.
  • Activitats relacionades amb la llar.
  • Activitats d’oci que són voluntàries i escollides pels residents.
residencia1
residencia2
residencia3
X