LLAR-RESIDÈNCIA

La Llar-Residència Amisol és un servei d’habitatge que dona atenció a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual que no poden viure de manera autònoma i ofereix els recursos personals, socials i materials necessaris a cada persona en funció de les seves necessitats de suport.

La Llar-Residència està oberta tot l’any. S’ofereix servei durant les hores en les quals les persones ateses no disposen dels serveis diürns de l’entitat. És a dir, els matins, els vespres i les nits. Els caps de setmana, festius i períodes de vacances, en canvi, resta oberta les vint-i-quatre hores del dia.

Dins de l’horari d’obertura es proporciona una atenció continuada per part del personal d’atenció directa.

llarresidencia
Obert tot l'any

Obert 24 hores

Caps de setmana, festius i vacances

Atenció continuada

Les principals funcions de l’equip professional són:

  • Atenció de qualitat.
  • Afavorir la qualitat de vida.
  • Suports individualitzats per a millorar l’autonomia personal i social.
  • Proporcionar un entorn basat en les relacions interpersonals positives i en la igualtat de condicions.

Es treballa a partir d’activitats fent participar la persona en la seva planificació, gestió i execució:

  • Activitats de la vida diària, per potenciar l’autonomia en la cura personal.
  • Activitats relacionades amb la llar.
  • Activitats d’oci que són voluntàries i escollides pels residents.
residencia1
residencia2
residencia3
X