Fusta i Palets

FUSTA
Serrem fusta de pi de diverses mides de llarg, ample i gruix segons les necessitats del client . També serrem la fusta per a la fabricació i posterior comercialització dels nostres palets i mobles.

PALETS
Fabriquem palets de mides molt variades des de 40 x 40 mm fins a 2500 x 1000 mm. Sempre treballem sota comanda i previ pressupost.

X