Fusta i Palets

FUSTA
Serrem fusta de pi de varies mides de llarg ample i gruix segons les necessitats del client . També serrem la fusta per a la fabricació i posterior comercialització dels nostres palets i mobles.

PALETS
Fabriquem palets de mides molt variades des de 40 x 40 fins a 2500 x 1000. Sempre treballem sobre comanda i previ pressupost.

X