La junta

Els òrgans de govern de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Integren la Junta Directiva els càrrecs següents: presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i vocalies, composta per un total de 9 membres.

Les seves funcions són:

 • Representar, dirigir i administrar l’Associació i els seus serveis.
 • Proposar a l’Assemblea l’establiment de les quotes que els socis i les sòcies han de satisfer.
 • Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General.
 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 • Establir grups de treball per aconseguir de manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació.
 • Contractar els treballadors i treballadores que l’Associació pugui necessitar.
 • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics.
 • Gestionar els recursos de l’entitat.
 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte a la primera reunió de l’Assemblea General.
 • Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern o que li hagi estat delegada expressament.

 

La Junta Directiva es reuneix mensualment i els seus càrrecs no són retribuïts.
Per a més informació referent a cada una de les funcions dels càrrecs podeu consultar-les als nostres estatuts.
Podeu contactar amb la junta a través del correu electrònic: junta@amisol.cat o bé directament amb cada un dels membres.

La junta està formada pels següents membres:

Josep Caballol Guilanyà

President

presidencia@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2014 fins al Juny del 2025.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Formació B.U.P. Formació financera i lideratge comercial de BANCA.
 • Gestor Comercial de Banca.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

La meva vinculació amb l’associació és aportar ajuda a la tasca de gestió de l’entitat i col·laborar en la trajectòria de present i futur. La vinculació no em ve per cap familiar amb discapacitat sinó perquè el meu millor amic, que ell sí que té un fill atès per Amisol, em va demanar si volia formar part de la Junta, i vaig accedir sense dubtar.

Josep-Lluís Alonso Rodríguez

Vicepresident

vicepresidencia@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2010 fins al Juny del 2025.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Diplomat en Ciències Empresarials
 • Administració Comptable

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

La meva vinculació amb Amisol es relaciona amb el fet que el meu germà és usuari i membre del col·lectiu d’Amisol des de l’any 1998. Aquest fet em va fer prendre consciència de la gran tasca que desenvolupa l’Associació a la nostra comarca. No vaig dubtar de formar part de l’Associació quan se’m va proposar i poder contribuir perquè Amisol continuï desenvolupant la seva missió i objectius per a l’atenció de les persones amb discapacitats.

Anna Boix i Martínez 

Tresorera

tresoreria@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Novembre del 2020 fins al Juny del 2025.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Llicenciada en Farmàcia
 • Diplomada en Òptica
 • Tècnica en Ortopèdia
 • Màster en Gestió de l’Empresa Industrial
 • Titular de la farmàcia Anna Boix

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Un bon amic em va proposar participar activament a l’Amisol com a membre de la Junta. Continuar el treball intens i immens començat fa molts anys per aquesta Associació em fa molta il.lusió. Col·laborar perquè les persones ateses a l’Amisol, que tenen els mateixos drets que tothom, tinguin les mateixes oportunitats de desenvolupar-se plenament a la nostra societat em sembla una tasca molt bonica i enriquidora!

 Judit Cardona Calvo

Secretaria

secretaria@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2018 fins al Juny del 2025.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Mestra d’Educació Especial i Primària.
 • Actualment, treballo com a empresària agrícola.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Soc mare de dos fills, un amb discapacitat. Vaig acceptar la proposta d’estar a la Junta d’Amisol per tal d’ajudar en tot el que fos possible pel benestar de les persones amb discapacitat. Un cop dins, m’he adonat de l’excel.lència de l’entitat i això em motiva a continuar aportant tot el que em sigui possible per tirar-la endavant.

Inma Gonzalez Ribes

Vocal

vocal1@amisol.cat

Membre de la junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2018 fins al Juny del 2025.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida.
 • Títol d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària.
 • Metgessa d’Atenció Primària de Salut al CAP de Solsona des del 1993.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Tota la meva experiència laboral ha estat a Solsona on hem arrelat la meva família i jo. Tants anys al Solsonès i el nostre tarannà de servei ens han creat lligams amb gent i entitats de la comarca. Amisol n’és una d’elles. Gairebé tot l’any pujo al taller a passar visita un cop per setmana. El contacte amb les persones ateses i amb tots els que hi treballen  m’ha fet sentir la necessitat de formar part de la junta i ajudar a gestionar temes i decisions de l’associació.

Carles Miquel Fauró Sánchez

Vocal

vocal2@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2021 fins al Juny del 2025.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Llicenciat en Filosofia, especialitzat en “Filosofia de la Ciència”.
 • Mestre d’Educació Primària.
 • Mestre de Llengua Catalana.
 • Actualment, jubilat.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Soci de l’entitat i vocal de la Junta Directiva

Ramon Xandri i Solé

Vocal

vocal3@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Setembre del 2015 fins al Juny del 2025.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Batxillerat Superior.
 • Prejubilat de banca.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Com a regidor d’entitats socials de l’Ajuntament de Solsona, represento a aquesta entitat dins de l’associació per a poder col·laborar i ajudar de forma més directa.

Joan Garriga i Torres

Vocal

vocal5@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2014 fins al Juny del 2025.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Enginyer Agrònom.
 • Enginyer i Empresari Agrari.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Soc pare d’un nen amb discapacitat, la qual cosa em fa molt conscient de la importància de la feina que dur a terme Amisol a la nostra comarca, de cara a atendre les necessitats de les persones amb discapacitat, amb la màxima solvència i satisfacció. Entre tots hem de consolidar i fer créixer aquest projecte tan il·lusionant i compromès.

Pilar Ibarbia Albets

Vocal

vocal4@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2021 fins al Juny del 2025.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Graduat escolar EGB

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Treballo en una fàbrica de components sinteritzats i soc mare de dos fills l’Andreu i la Marta. L’Andreu va néixer l’any 1990, amb microcefàlia. Penso que hi ha d’haver familiars implicats perquè som qui trobem les mancances i podem aportar a l’entitat possibles millores.
Sentim la necessitat de donar-los una vida millor.

X