La junta

Els òrgans de govern de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Integren la Junta Directiva els càrrecs següents: presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i vocalies, composta per un total de 9 membres.

Les seves funcions són:

 • Representar, dirigir i administrar l’Associació i els seus serveis.
 • Proposar a l’Assemblea l’establiment de les quotes que els socis i les sòcies han de satisfer.
 • Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General.
 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 • Establir grups de treball per aconseguir de manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació.
 • Contractar els treballadors i treballadores que l’Associació pugui necessitar.
 • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics.
 • Gestionar els recursos de l’entitat.
 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte a la primera reunió de l’Assemblea General.
 • Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern o que li hagi estat delegada expressament.

 

La Junta Directiva es reuneix mensualment i els seus càrrecs no són retribuïts.
Per a més informació referent a cada una de les funcions dels càrrecs, podeu consultar-les als nostres estatuts.
Podeu contactar amb la junta a través del correu electrònic: junta@amisol.cat o bé directament amb cada un dels membres.

La junta està formada pels següents membres:

Josep Caballol Guilanyà

President

presidencia@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2014 fins al Novembre del 2024.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Formació B.U.P. Formació financera i lideratge comercial de BANCA.
 • Gestor Comercial de Banca.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

La meva vinculació amb l’associació es aportar ajuda a la tasca de gestió de l’entitat i col·laborar en la trajectòria de present i futur. La vinculació no em ve per cap familiar afectat sinó perquè el meu millor amic, ell si que amb un fill usuari d’Amisol em va demanar si volia formar part de la Junta, i vaig accedir sense dubtar.

Josep-Lluís Alonso Rodríguez

Vicepresident

vicepresidencia@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2010 fins al Novembre del 2024.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Diplomat en Ciències Empresarials
 • Administració Comptable

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

La meva vinculació amb Amisol es relaciona amb el fet que el meu germà és usuari i membre del col·lectiu d’Amisol des de l’any 1998. Aquest fet em va fer prendre consciència de la gran tasca que desenvolupa l’Associació a la nostra comarca. No vaig dubtar poder formar part de l’associació quan se’m va proposar, i poder contribuir a que Amisol continuï desenvolupant la seva missió i objectius per l’atenció a les persones amb discapacitats.

Anna Boix i Martínez 

Tresorera

tresoreria@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Novembre del 2020 fins al Novembre del 2024.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Llicenciada en Farmàcia
 • Diplomada en Òptica
 • Tècnica en Ortopèdia
 • Màster en Gestió de l’Empresa Industrial
 • Titular de la farmàcia Anna Boix

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Un bon amic em va proposar participar activament d’Amisol com a membre de la Junta. Continuar el treball intens i immens començat fa molts anys per aquesta Associació em fa molta il.lusió; col·laborar perquè els usuaris d’Amisol, que tenen els mateixos drets que tothom, tinguin les mateixes oportunitats de desenvolupar-se plenament a la nostra societat em sembla una tasca molt bonica i enriquidora!

Ramon Segués Coromines

Secretari

secretaria@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2000 fins al Novembre del 2024.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Diplomat en professorat d’EGB, especialitat Filologia i Educació Musical.
 • Mestre d’escola rural.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

La meva vinculació amb l’Associació neix per amistat i es referma per llaços familiars. Crec sincerament que el que fa més feliç és contribuir a la felicitat dels altres; ho crec i procuro practicar-ho. Per això estic tan content de poder posar el meu insignificant granet de sorra a aquesta fantàstica aventura que és AMISOL, on cada dia, un grup d’excel·lents professionals fan que la vida de les persones amb discapacitat sigui més justa, més plena i més agradable.

Inma Gonzalez Ribes

Vocal

vocal1@amisol.cat

Membre de la junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2018 fins al Novembre del 2024.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida.
 • Títol d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària.
 • Metgessa d’Atenció Primària de Salut al CAP de Solsona des del 1993.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Tota la meva experiència laboral ha estat a Solsona on hem arrelat la meva familia i jo. Tants anys als Solsonès i el nostre tarannà de servei ens han creat lligams amb gent i entitats de la comarca. Amisol n’és una d’elles. Gairebé tot l’any pujo al taller a pasar visita un cop per setmana. Arran del contacte amb els usuaris  i tots els que hi treballen  m’ha fet sentir la necessitat de formar part de la junta i ajudar a gestionar temes i decisions de l’associació.

 Judit Cardona Calvo

Vocal

vocal2@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2018 fins al Novembre del 2024

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Mestra d’Educació Especial i Primària.
 • Actualment treballo com a empresària agrícola.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Sóc mare de dos fills, un amb necessitats especials. Vaig acceptar la proposta d’estar a la Junta d’Amisol per tal d’ajudar en tot el que fos possible al benestar de les persones amb necessitats especials. Un cop dins, m’he adonat de l’excel.lència de l’entitat i això em motiva a seguir aportant tot el que em sigui possible per tirar-la endavant.

Ramon Xandri i Sole

Vocal

vocal3@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Setembre del 2015 fins al Novembre del 2024.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Batxilletat Superior.
 • Pre-jubilat de banca.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Com regidor d’entitats socials de l’Ajuntament de Solsona, represento a aquesta Entitat dins l’associació per poder col·laborar i ajudar de forma més directa.

Jordi Ramonet Tarrés

Vocal

vocal4@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2012 fins al Novembre del 2024.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Batxillerat (COU).
 • Administratiu.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

A parts dels vincles d’amistat que m’uneixen amb alguns usuaris i treballadors, com a soci, formo part de la família d’Amisol des de fa més de 30 anys.
Em van proposar formar part de la Junta Directiva amb el càrrec de vocal, on hi estic molt a gust i motivat aportant el corresponent granet de sorra per tirar endavant aquest gran projecte que és Amisol.

Joan Garriga i Torres

Vocal

vocal5@amisol.cat

Membre de la Junta Directiva de l’Associació Amisol des del Juny del 2014 fins al Novembre del 2024.

FORMACIÓ I PROFESSIÓ

 • Enginyer Agrònom.
 • Enginyer i Empresari Agrari.

VINCLE AMB L'ASSOCIACIÓ

Sóc pare d’un nen discapacitat, el que em fa molt conscient de la importància de la feina que dur a terme Amisol a la nostra Comarca, de cara a atendre les necessitats de les persones amb discapacitats, amb la màxima solvència i satisfacció. Entre tots hem de consolidar i fer créixer aquest projecte tant il·lusionant i compromès.

X