Serradora

La secció de serradora és l’activitat principal del Centre Especial de Treball amb una capacitat per 25 treballadors.

Es realitza la transformació de fusta provinent dels boscos propers i té capacitat per a produir diàriament 20 metres cúbics de fusta serrada de mides diverses, fins a llargs de 2,40 metres.

El producte que obtenim és fusta serrada per a embalatges, revestiments o mobles en vàries mides de llargada, amplada i gruix. D’aquest producte, una part es comercialitza i una altra part passa a la secció de palets i mobiliari de fusta, per a la seva elaboració i venda.

A més, la serradora disposa de fusta seca de pi per treballar en fusteria i bricolatge.

serradora2
serradora3
serradora1
X