Serradora

La secció de serradora és l’activitat principal del centre especial de treball.
Consta d’una línia de producció on es realitza la transformació de fusta provinent dels boscos de la comarca , i te capacitat per a produir diàriament 20 m3 de fusta serrada.

 

El producte es fusta per a embalatges en varies mides de llargada ,amplada i gruix segons les necessitats. D’aquest producte una part es comercialitza i un altra part es passa a la secció de palets i mobiliari de fusta per a la seva elaboració i venda.

serradora2
serradora3
serradora1
X