SERVEI OCUPACIONAL

És un servei d’atenció diürna que atén a persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys que han acabat el període de formació escolar.

El centre ocupacional té dos serveis:

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)

Les persones ateses en aquest servei tenen un grau de més del 65% de discapacitat, per tant, es considera que no poden treballar en un Centre Especial de Treball.

Les funcions del servei ocupacional són proporcionar:

Activitats terapèutiques

Activitats d’ajustament personal i social: Tenen per objectiu  l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal i social. Se segueix el mètode d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), d’aquesta manera és l’entitat qui s’adapta a la persona i té en compte els interessos i aptituds de cadascuna. És la persona qui escull amb que i amb qui vol dedicar el seu temps. Exemples d’activitats terapèutiques són: treballs manuals, piscina, ioga, futbol, estampació, ganxet…

Activitats de caire laboral

Ocupació terapèutica: Consisteix a oferir tasques de caire laboral. Les feines es reparteixen segons les capacitats de les persones. Alguns exemples són: muntar tiradors de campanes de cuina, elaborar productes amb feltre, repartir cartells…

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)

Per altra banda, el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) té la funció de proporcionar activitats  d’ajustament personal, social i prelaboral per a poder facilitar la inclusió en el món laboral. En aquest cas, el servei s’ofereix a persones que formen part del Servei Ocupacional però que tenen unes capacitats que els hi permet desenvolupar-se dins del servei o en un futur incorporar-se en un Centre Especial de Treball.

sto2
sto1
sto3
X