TANCAMENT 2018

INGRESSOS

(+ 7,93% respecte el 2017)

100%

TOTAL INGRESSOS

2.910.506,08€

45%

Venda de productes i serveis

1.303.605,67€

32%

Concertació serveis

919.195,07€

16%

Subvencions i convenis

455.171,95€

5%

Quotes serveis i socis

158.380,25€

2%

Donacions i altres ingressos

74.153,14€

DESPESES

(+ 5,90% respecte el 2017)

100%

TOTAL DESPESES

2.804.780,60€

65%

Personal

1.815.734,30€

21%

Compres

603846,96€

11%

Desp. explotació

312.873,96€

3%

Amortitzacions

71.278,83€

0%

Desp. financeres

1.046,55€

X