Què és?

­L’àrea social engloba tots els recursos que Amisol ofereix més enllà de la inclusió al món laboral. L’entitat està formada per serveis que busquen fer més fàcil i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o trastorn de la salut mental per a aconseguir una inclusió completa.

En concret, oferim atenció diürna a través del Servei de Teràpia Ocupacional (STO), habitatges dignes amb les Llars-Residències i el Servei de Suport a l’Autonomia de la Pròpia Llar i  activitats d’oci centrades en els interessos de les persones ateses. A més, de programes de suport i acompanyament per a infants (CDIAP) i  persones amb trastorns de la salut mental (Enment).

X