Què és?

El Centre Especial de Treball (CET) és, des de 1991, una empresa d’inclusió laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o trastorn de la salut mental en edat laboral.
L’objectiu principal és realitzar un treball productiu dins el sistema de lliure mercat amb la finalitat d’assegurar un treball digne, remunerat i adequat a les capacitats de cada treballador/a.

 

També és una opció que les empreses poden escollir en compliment de les mesures alternatives a la quota de reserva del 2% de la plantilla a persones amb discapacitat.

Un equip multidisciplinari de professionals formen la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) que s’ocupa de garantir una millor adaptació de la persona al seu lloc de treball, incidint en els aspectes que puguin dificultar la seva plena inclusió laboral i, alhora, proporcionar l’ajustament personal i social que requereix cada treballador/a.

L’USAP ofereix:

  • Adaptació de la persona al seu lloc de treball amb suport individualitzat en hàbits laborals.
  • Formació permanent del lloc de treball.
  • Acompanyament de la persona en el seu ajustament personal i social.
  • Suport a les famílies.

 

Les activitats productives del CET són:

X