TANCAMENT 2020

INGRESSOS

(-20,836% respecte el 2019)

100%

TOTAL INGRESSOS

2.433.091,47€

32%

Vendes de productes i serveis

786.239,46€

41%

Concertació de serveis

996.233,58€

21%

Subvencions i convenis

507.975,31€

4%

Quotes serveis i socis

105.223,86€

2%

Donacions i altres ingressos

37.419,26€

DESPESES

(-17,412% respecte el 2019)

100%

TOTAL DESPESES

2.487.349,09€

67%

Personal

1.660.315,45€

16%

Compres

408.376,19€

14%

Despeses d'explotació

351.457,69€

3%

Amortitzacions

65.134,28€

0%

Despeses financeres

2.065,48€

X