Responsabilitat Social Empresarial (RSE)

QUÈ ÉS LA RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL?

És la integració voluntària per part de les empreses de preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials, processos productius i relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistes…Ser socialment responsable significa anar més enllà de l’acompliment estricte de la legislació.
Implementar processos de millora en la gestió empresarial en tres àmbits: social, medi ambiental i econòmic. Amb l’objectiu de minimitzar els impactes que l’activitat genera vers el medi i la societat present i futura. Per tant, cada empresa decideix quin paper i quina contribució vol tenir en el territori en el qual actua, i això li permet repensar quin model d’empresa vol aplicar.
L’RSE no és una cultura de la filantropia, no busca que les empreses es converteixin en entitats benèfiques, ja que les empreses estan fetes per ser rendibles. Això implica que les empreses adopten una posició activa i responsable respecte a l’impacte de les seves operacions. Aquesta cultura és una forma de fer negocis que garanteix una major sostenibilitat amb el temps a l’empresa i al creixement econòmic.
L’empresa pot orientar les seves pràctiques responsables cap a l’interior de l’empresa o fora de l’empresa.
Per tant, no es tracta de tenir una estratègia d’RSE sinó de tenir l’RSE inserida en l’estratègia.
L’RSE és una nova cultura que impregna tots els nivells de l’organització.

COM POTS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?

 • Fer un donatiu
 • Fer-te soci / soci col·laborador
 • Ser voluntari
 • Patrocinar un esdeveniment
 • Comprant els nostres productes o contractant els nostres serveis:
  • Proporcionar ocupació a les persones del Servei de Teràpia Ocupacional (STO). Tasques que siguin molt senzilles de fer i que no requereixin maquinaria: muntatge de manipulats, repartir propaganda, destruir papers…
  • Elaborar detalls per empresa, lots de Nadal i productes elaborats per les persones del Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
  • Reutilització de materials que moltes vegades van a les escombraries i que se’ls pot donar un altre ús.
  • Manipulats: oferir o subcontractar llocs de treball adequats als treballadors del Centre Especial de Treball (CET). Les empreses ens poden donar feines d’embalatge, de serveis, de manipulats…
  • Serradora: compra de pèl·let, palets, mobles de fusta.
  • Bar Casal: Consumir al Bar del Casal i contractar serveis de càtering als diferents punts de restauració de l’associació (bar del casal, bar del pavelló, barres de revetlles…) per a fer pausa-cafè o càterings.
X