SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR

Servei que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat, majors de 18 anys, que desitgen viure soles, amb parella, amb altres companys de manera autònoma i autogestionada.

L’equip del servei facilita a la persona els suports puntuals necessaris perquè pugui desenvolupar-se en l’àmbit personal, dins de la llar i en relació amb la comunitat fent realitat el seu projecte de vida.

Planificació econòmica

Gestió

Neteja: cura personal/llar

Preparació medicació

suportllar1
suportllar2
suportllar
X