TANCAMENT 2019

INGRESSOS

(+ 5,60% respecte el 2018)

100%

TOTAL INGRESSOS

3.073.508,27€

41%

Venda de productes i serveis

1.277.066,72€

30%

Concertació serveis

911.278,71€

21%

Subvencions i convenis

642.069,03€

6%

Quotes serveis i socis

174.677,12€

2%

Donacions i altres ingressos

68.416,69€

DESPESES

(+ 3,47% respecte el 2018)

100%

TOTAL DESPESES

3.011.770,34€

63%

Personal

1.912.691,84€

24%

Compres

717.025,16€

11%

Desp. explotació

318.417,87€

2%

Amortitzacions

62.811,95€

0%

Desp. financeres

823,52€

X