SERVEI OCUPACIONAL

Són serveis d’atenció diürna que atén a les persones amb discapacitat intel·lectual majors de 18 anys que tenen més necessitats de suport.

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)

Ofereix els suports necessaris en els diferents àmbits de la vida amb l’objectiu de potenciar les capacitats. El servei combina activitats terapèutiques i de caire laboral. Les activitats terapèutiques estan adaptades a les necessitats i desitjos de les persones i les laborals tenen per objectiu donar ocupació mitjançant tasques manipulatives senzilles.

Activitats terapèutiques

L’entorn comunitari és molt important i es col·labora en la utilització de recursos comuns.
Les activitats de caire terapèutic tenen molta importància dins del servei. Són activitats adaptades a les necessitats i desitjos de les persones.

Activitats de caire laboral

Les activitats laborals tenen per objectiu donar ocupació a les persones del servei. Es realitzen feines manipulatives senzilles per diferents empreses de la comarca, es fa repartiment de propaganda per cotxes, bústies i comerços i es realitzen objectes de regal i decoratius fets amb diferents materials.

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)

Ofereix els aprenentatges necessaris per tal de que la persona pugui incorporar-se al Centre Especial de Treball o a l’empresa ordinària.

sto2
sto1
sto3
X