BONS RESULTATS EN EL PRIMER ANY DEL SERVEI ENLLAÇ

El Servei Enllaç és un servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental que ha ofert l’Associació Amisol des del setembre de 2018 fins al finals de juny d’aquest any.

Durant aquests mesos, l’equip de professionals, format per un preparador laboral, una prospectora laboral i alfabetitzadora, i una coordinadora del servei, ha donat atenció a deu persones, algunes d’elles amb certificat de discapacitat psíquica i/o malaltia mental i altres sense certificat amb diagnòstic de trastorn de la salut mental.

La seva tasca ha consistit en treballar el perfil laboral de cada participant a través de formacions grupals i tutories individuals en competències bàsiques, competències transversals, eines de recerca de feina, mercat de treball i ocupacions, motivacions i interessos, formacions en alfabetització i realització de pràctiques en empreses. Aquests itineraris personals d’inserció han estat adaptats a cada persona amb l’objectiu de trobar la feina més adequada a cadascuna.

Des d’Amisol considerem que ha estat un projecte exitós ja que quatre persones han pogut realitzar pràctiques en empreses de la comarca i s’ha aconseguit que dues d’elles s’inserissin en aquestes formalitzant un contracte de treball. Motocard i el Centre de Ciència i Tecnologia de Catalunya són les dues empreses que han possibilitat aquesta inserció, i que amb el suport i seguiment de l’equip d’Enllaç s’ha dut a terme la consolidació de la feina podent així incorporar-se en el mercat laboral ordinari.

Per últim volem fer esment que tot això ha estat possible gràcies al finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Fons Social Europeu.

No Comments

Post A Comment

X