SERVEI ENMENT

És un servei d’atenció integral a persones amb trastorns de salut mental derivades  del CSMA  (Centre de Salut Mental) de la comarca del Solsonès per tal d’acompanyar-los en el seu moment vital actual i accionar aspectes que promoguin el seu benestar. ​

Segueix un enfocament que té en compte els aspectes biològics, psicològics i socials de la persona, juntament amb la promoció de la participació comunitària per impulsar una millora de la seva qualitat de vida a través d’un equip multidisciplinari que treballa en xarxa i coordinant-se amb altres serveis del territori.​

Subvencionat per:

EIXOS DE TREBALL

Els diferents eixos de treball inclouen l’avaluació i seguiment individualitzat basat en l’atenció centrada en la persona​, perquè ella pugui decidir quin aspecte de la seva vida vol treballar i ser acompanyada.

Es té en compte una atenció tan individual amb les persones i el seu entorn de convivència com diverses accions grupals a través de tallers de temàtiques ​concretes​ que promoguin l’impacte en els seus objectius de millora.

A part, l’equip de treball es coordina amb els serveis comunitaris del territori i amb serveis sanitaris de salut mental.

D’altra banda, es duen a terme accions de sensibilització i lluita contra l’estigma de la salut mental.

A QUI TROBARÀS

Dins dels professionals del servei trobem una psicòloga que realitza suport en la gestió emocional i conductual. També hi ha una educadora social que contribueix en l’establiment d’activitats quotidianes i comunitàries. Altrament, forma part de l’equip una tallerista que dinamitza els tallers i activitats grupals. A més, hi ha un equip clínic amb el qual es treballa en xarxa que està format per una infermera que dona assistència mèdica i d’adherència al tractament i una psicòloga i un psiquiatre del CSMA que intervenen en el seguiment clínic de les persones ateses.

ÀREES D'INTERVENCIÓ

Una primera àrea d’intervenció terapèutica anomenada PFT (Programa funcional i terapèutic) està dirigida a avaluar les necessitats de la persona per promoure una millora de la seva autogestió i autonomia personal a partir del suport i l’acompanyament del servei. Així, s’incrementa l’activació i la conservació de les seves capacitats i habilitats amb l’objectiu de la millora de la seva qualitat de vida i participació comunitària.

 

Consecutivament, a aquesta, esdevé el  PSI (Programa de seguiment individualitzat) que inclou un seguiment individualitzat per tal de donar un suport en el dia a dia i en l’establiment de la rutina diària, dotant a la persona que ho necessiti pautes i acompanyament en el seu procés d’autonomia i d’autodeterminació.

 

També consta l’àrea PIC (Programa d’inclusió comunitària)​, on es promou la participació social i la inclusió comunitària de la persona per tal d’establir vincles i una xarxa de suport en el seu entorn. Dins d’aquesta línia, l’equip vol incentivar la lluita contra l’estigma en la salut mental de la nostra comunitat i territori. Així mateix, es crea una xarxa de suport dels diferents actors que intervenen en el territori per promoure les sinergies de recursos comunitaris coexistents.

 

Altrament, hi ha el PAF (Programa d’atenció a les famílies)​, una àrea dirigida al suport familiar i de les persones convivents per tal de dotar d’eines informatives i poder promoure els vincles emocionals que emfatitzin l’acompanyament familiar i el suport mutu. En aquesta àrea s’inclou la psicoeducació en salut mental i l’anàlisi del sistema de convivència per facilitar estratègies de canvi a les persones de l’entorn de la persona atesa.

 

Per últim, hi inclou la UHD (Unitat d’hospital de dia)​, una unitat de suport ambulatori que permet el seguiment i l’administració mèdica necessària en cada tractament per poder evitar desencadenar problemes aguts que impliquin un ingrés hospitalari. Així es dona seguiment i suport a cada necessitat mèdica de la persona atesa.

X