Pla igualtat

L’Associació Amisol és una entitat sensibilitzada en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i ha adquirit el compromís d’elaborar el seu segon Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones, 2018-2020, establint la igualtat com un principi estratègic de la política corporativa i de recursos humans, d’acord amb la definició establerta a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. El primer pla es va elaborar l’any 2009, i el 2011 es van finalitzar les accions i l’avaluació dels resultats.

En aquest nou pla s’han definit accions que treballaran tant des de la política d’igualtat, com de la comunicació, les condicions laborals, o la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, entre d’altres. Com a novetat, en aquest pla s’ha introduït de manera transversal en tots els àmbits d’actuació mesures en favor de la igualtat en les persones amb discapacitat, i per evitar la doble discriminació que pateixen les dones d’aquest col·lectiu.

X